Skab salg og merværdi gennem værdibaserede partnerskaber

Insights

21. juni 2020 – Sponsorer og kommercielle partnere kræver dokumentation

Der kan være mange grunde til, at virksomheder og brands indgår sponsorater og kommercielle partnerskaber indenfor sport og kultur. Et vigtigt udgangspunkt er dog, hvilken målgruppe man kan komme i kontakt med gennem den pågældende rettighed, og hvor stor målgruppen er. Det er derfor vigtigt og nødvendigt for rettighedshavere at kunne dokumentere dette, når det pitches ind til nye potentielle sponsorer og kommercielle partnere.

Forudsætningen for dialog er, at folk kender til den pågældende rettighed, og at de synes, rettigheden er interessant. Jo flere der kender fx en ligaklub, og jo flere der synes, ligaklubben er interessant, desto større er potentialet for en virksomhed eller brand at indgå et sponsorat eller kommerciel partner med ligaklubben, hvis det vel at mærke er en relevant målgruppe.

Værdifulde indsigter

Arbejder du med sponsorater og kommercielle partnerskaber i en af de danske ligaklubber i 3F Superligaen, Primo Tours Ligaen, HTH Ligaen eller METAL Ligaen, så kan du nok allerede nu dokumentere antal solgte årskort, gennemsnitligt tilskuertal pr. kamp, tv-tid, antal følgere på de sociale medier, antal modtagere af nyhedsbrev etc.

MEN hvem er det, som kender klubben, hvem synes klubben er interessant, og hvor stor er klubbens fanskare?

Det er vigtige indsights, som giver potentielle sponsorer og kommercielle partnere den nødvendige dokumentation for, hvem det er man kan komme i dialog med og hvor mange personer, når man indgår et sponsorat eller kommercielt partnerskab med en ligaklub.

Kortlægning af jeres profil

I SponsorOptimizer har vi gennem de sidste seks år kortlagt disse informationer årligt for de 175+ største rettigheder indenfor sport, kultur og det sociale område. Således kan vi for fx alle ligaklubberne besvare følgende spørgsmål:

 • Hvor godt kender danskerne ”ligaklubben”?
 • Hvor interessant synes dansker ”Ligaklubben” er?
 • Hvor mange danskere er fan af ”ligaklubben”?

For hver af disse spørgsmål beregner vi størrelsen på segmentet samt beskriver profilen ud fra følgende karakteristika:

 • Køn
 • Alder
 • Husstandsindkomst
 • Region
 • Børn i husstanden
 • Interesseret i sportsgren (fodbold, håndbold, ishockey)

Nedenfor ses eksempler på udvalgte profilgrafikker, som giver et indblik i, hvem der kender ”ligaklubben”, og hvor godt de kender ”ligaklubben”.

Derudover benchmarker vi naturligvis også din klubs kendskabsgrad, interessegrad samt fanskare op imod de konkurrerende ligaklubber i den pågældende liga, så du kan vurdere, hvordan din klub performer på disse tre parametre.

Er du kommerciel ansvarlig i én af de danske ligaklubber indenfor fodbold, håndbold eller ishockey), så kan vi hjælpe dig med den nødvendige dokumentation.

For nærmere information kontakt venligst direktør Claus Gersdorff på telefon 20 22 20 26 eller e-mail claus@gersdorff-research.dk.

20. maj 2020 – Kunst- og kulturlivet må nu genåbne!

Partilederne på Christiansborg har netop indgået en aftale om en yderligere genåbning af det danske samfund, og hvad der må åbne i en udvidet fase 2.

Kunst- og kulturinstitutioner må dermed nu åbne før, det ellers var planlagt, under sundhedsmæssige forsvarlige foranstaltninger.

I vores store årlige undersøgelse, som SponsorOptimizer 2020 er baseret på, kortlægger vi bl.a. danskernes interesse for kunst og kultur.

Vi har spurgt danskerne om, i hvilken grad de interesserer sig for kunst og kultur. To ud af tre danskere (15+ år) tilkendegiver, at de minimum ”i nogen grad” interesserer sig for kunst og kultur. Hver 10. dansker interesserer sig ”slet ikke” for kunst og kultur.

Interessen for kunst og kultur er størst blandt de 50+ årige og i Region Hovedstaden. Derudover ses en stigende interesse for kunst og kultur, jo højere husstandsindkomsten er.

Danskerne kan altså nu igen fra den 27. maj nyde kunst- og kulturlivet rundt i det danske land, og nogle kulturinstitutioner må faktisk åbne NU.

14. maj 2020 – Tour de France kommer til Danmark i 2021

De første tre etaper af Tour de France skal til næste år køres i Danmark med “Grand Départ” i København den 2. juli. Det giver unikke kommercielle muligheder for danske virksomheder, der ønsker at sættes i forbindelse med de brandværdier, som Tour de France står for.

Det er dog vigtigt, at virksomhederne benytter dokumentation som grundlag for at indgå et kommercielt partnerskab omkring Tour de France for at få det rette udbytte.

Ønsker du som virksomhed at benytte Tour de France som platform til at markedsføre dit brand overfor de danske forbrugere, er det relevant at have indsigt i, hvilke målgrupper der kender Tour de France, hvem der synes, det er interessant, samt hvilke brandværdier dit brand bliver sat i forbindelse med.

Via SponsorOptimizer har vi kortlagt danskernes kendskab til, interesse for og imageopfattelse af Tour de France og kan dermed give dig svar på følgende relevante spørgsmål:

  • Hvor godt kender de danske forbrugere Tour de France?
  • Hvor interessant synes de danske forbrugere Tour de France er?
  • Hvilke brandværdier forbinder de danske forbrugere Tour de France med?

Nødvendige insights, der brydes ned på undergrupper som køn, alder, indkomst, region og børn i husstanden.

Er din virksomhed eller brand blandt de mere end 250 brands, som vi har målt på i SponsorOptimizer, er det også muligt at få lavet et værdimatch, så du bedre kan vurdere, hvad det betyder for dit brand, og om det giver mening at markedsføre dit brand sammen med Tour de France i forhold til din brandingstrategi.

Sponsorater og kommercielle partnerskaber bør IKKE indgås på mavefornemmelse, men være baseret på et datadrevet beslutningsgrundlag.

5. maj 2020 – Danskernes interesse for sport

Danskerne elsker sport. Både fodbold og cykling … men flest interesserer sig nu for håndbold.

I SponsorOptimizer kortlægger vi hvert år danskernes interesse for en lang række sportsgrene. Håndbold er igen i år den sportsgren, som flest danskere interesserer sig for. Således tilkendegiver 56% af danskerne i alderen 15 år eller ældre, at de enten følger håndbolden i medierne, ser live i sportshaller og/eller dyrker selv.

Tilsvarende er der 52% og 46% af danskerne, som interesserer sig for fodbold hhv. cykling.

Til sammen udgør håndbold, fodbold og cykling altså de tre mest populære sportsgrene i Danmark.

I januar 2019 var Danmark sammen med Tyskland værter ved VM i herre håndbold, hvor Danmark som bekendt vandt samtlige 10 kampe og blev verdensmestre. Det blev til en kæmpe folkefest.

Til næste år går starten på Tour de France så i Danmark, hvor de første tre etaper skal køres. Udfordringen er dog, at EM i fodbold er udsat til næste sommer pga. coronavirussen, og nu er der opstået et politisk spil, om Danmark kan være værter for to kæmpe events, der ligger så tæt på hinanden.

Fra politisk side skal der gøres alt for at finde en løsning, så Danmark kan være værter for både EM i fodbold og Tour de France og skabe en fantastisk sommer til næste år. Det må IKKE glippe … !!!

Danskerne elsker både fodbold og cykling, og vi skal nok stå klar med både klaphat og truthorn i både Telia Parken og langs de danske landeveje.

20. marts 2020 – eSport i Danmark

I takt med den vækst, som eSporten oplever i disse år, og de heraf følgende øgede kommercielle muligheder hos såvel sponsorer som eSportsrettighederne, så kortlægger vi i SponsorOptimizer interessen for eSport i Danmark. For fjerde år i træk udgiver vi nu specialrapporten “eSport i Danmark”.

Få indblik i de nye indsigter og trends om danskernes kendskab og interesse for eSport.

   • Hvem og hvor mange danskere interesserer sig for eSport?
   • Hvor placerer eSporten sig interessemæssigt sammenlignet med de klassiske sportsgrene som fx. fodbold, håndbold, svømning, golf og fitness?
   • Hvor stort er kendskabet til de forskellige store eSport-spil? Hvor interessante er de forskellige spil? Og hvor ofte spiller danskerne disse eSport spil?
   • Hvilke brand værdier forbinder danskerne med eSport? Og er det nogle andre brand værdier eSporten bringer i spil sammenlignet med de klassiske sportsgrene?

Arbejder du med kommercielle partnerskaber og vil vide mere om eSport som aktiveringsplatform, så giver “eSport i Danmark” rapporten den nødvendige dokumentation og viden til at forstå danskernes kendskab og interesse for eSport og de væsentligste bevægelser i markedet.

7. januar 2020 – SponsorOptimizer 2020

SponsorOptimizer 2020 er klar til præsentation fra den 1. februar 2020.

Godt 4.000 danske forbrugere har fortalt os, hvilke brandværdier de forbinder med mere end 425 brands og rettigheder i Danmark. Med kortlægningen af disse mange værdiprofiler er det muligt at finde det perfekte match mellem en sponsor og rettighed baseret på værdimatch. Et stærkt udgangspunkt for kommercielle partnerskaber, hvor der investeres i brand aktivering for at maximere værdien for både sponsor og rettighed.

Det er vores faste samarbejdspartner Bilendi der igen i år har stået for selve interviewarbejdet og med deres professionelle tilgang, er det muligt at følge udviklingen i resultaterne for sjette år i træk.

18. december 2018 – SponsorOptimizer 2019

Vi er i fuld gang med forberedelserne af SponsorOptimizer 2019. I øjeblikket har vi travlt med at interviewe 4.000 danske forbrugere, som danner grundlaget for næste års SponsorOptimizer. Det er vores faste og gode samarbejdspartner Bilendi, der for femte år i træk står for selve interviewarbejdet. SponsorOptimizer 2019 er klar til præsentation fra den 1. februar 2019, og vi glæder os til at præsentere de nye resultater for vores mange loyale kunder såvel for vores nye kunder.

Vi stiller naturligvis i år igen de samme faste spørgsmål til forbrugerne, så vi kan følge udviklingen i de mange virksomheders, brands og sponsorudbyderes performance på nedenstående målepunkter:

   • Total kendskab
   • Kvalificeret kendskab
   • Interessegrad
   • Kunderelation
   • Kundeloyalitet
   • Fanskare struktur
   • Værdiprofil

SponsorOptimizer 2019 måler ovenstående på mere end 250 sponsoraktive virksomheder og brands samt mere end 175 af de største danske sponsorudbydere.

8. oktober 2018 – Hvor udbredt er eSport i Danmark?

I de sidste par år har flere kendte danskere også investeret større millionbeløb i eSporten i Danmark, virksomheder begynder at indgå kommercielle partnerskaber med eSportsrettigheder, og regeringen har her i sensommeren meldt ud, at de har planer om at tilføje eSportens elite på finansloven.

Men hvor udbredt er eSporten egentlig i Danmark?

I takt med den vækst, som eSporten oplever i disse år, og de heraf følgende øgede kommercielle muligheder hos såvel sponsorer som eSportsrettighederne, så kortlægger vi i SponsorOptimizer interessen for eSport i Danmark.

De seneste resultater i SponsorOptimizer 2018 viser, at kun 14% af den danske befolkning i alderen 15 år eller derover interesserer sig for eSport. Samme interessegrad kan måles for ridning og golf, mens flest danskere interesserer sig for håndbold (55%) og fodbold (51%).

I 2017 lå interessen for eSport i Danmark på 12%, og er dermed steget med 2 procentpoint det seneste år til de 14% i 2018.

Interessen for eSporten er dog højere end de 14%, når det gælder målgrupperne drenge/mænd henholdsvis de 15-29-årige.

Som annoncør i Danmark er det naturligvis vigtigt at vide, hvilke målgrupper og hvor stor en del af den danske befolkning man kommer i kontakt med, når man indgår et længerevarende strategisk sponsorat eller kommercielt partnerskab indenfor eSporten. Derudover skal annoncøren også sikre sig, at de brandværdier, som eSportsrettigheden står for, også er brandværdier, som man ønsker sit eget brand sat i forbindelse med. Er der her et brand fit eller en fælles DNA at bygge aktiveringen på, så er sandsynligheden for et succesfuldt sponsorat eller kommercielt partnerskab også større.

I SponsorOptimizer undersøger vi overordnet set, hvor mange gamere der er i Danmark og beskriver profilen af gamer-segmentet. Derudover afdækker vi, hvor mange og hvor ofte danskerne spiller de fem store eSportsspil samt gamer-profilen på hvert af eSportsspillene.

eSport måles som sportsgren på lige fod med fodbold, håndbold, tennis etc. i forhold til, hvor mange danskere der interesserer sig for eSport, og hvilke brandværdier de overordnet set forbinder med eSporten.

Derudover måler vi specifikt danskernes kendskabsgrad, interessegrad og brand værdiopfattelse af følgende danske eSportsrettigheder, eSportsspil og eSportsligaer:

   • Astralis
   • Tricked Esport
   • North
   • Heroic
   • Counter-Strike
   • League of Legends
   • Dota2
   • CALL of DUTY
   • FIFA
   • WAOO FIFA Liga
   • WAOO CS:GO Liga

Endelig kortlægger vi også fan-strukturen for Astralis, Tricked Esport, North og Heroic.

Med disse værdifulde insights om eSport generelt og de store danske eSportsaktører specifikt i SponsorOptimizer 2018 har vi mulighed for at perspektivere resultaterne på eSports-området med den traditionelle sportsverden.

SponsorOptimizer løfter således niveauet for dokumentation ifm. sponsorering inden for eSporten, ligesom vi er med til at gøre det i den traditionelle sportsverden.

8. juli 2018 – Nyt Award show, hvor de bedste hyldes og hædres

Alle brands kæmper dagligt en kamp om opmærksomhed, forbrugernes hjerte og ikke mindst pengepung. Vejen til forbrugerne er belagt med mange bump og forhindringer. Forbrugerne har aldrig været udsat for så mange budskaber og påvirkninger som nu, og brands har brug for de mest kreative løsninger for at vinde kampen.

Brand aktivering ser mange former og endnu flere eksekveringer. Kommercielle partnerskaber mellem brands og rettighedshavere udvikles og sød musik opstår. De bedste skaber ekstraordinære resultater og oplever højt ROI. Især når det kommercielle partnerskab bygger på en fælles DNA.

De bedste brand aktiveringer fortjener derfor at blive hyldet og hædret. Det sætter nemlig fokus på de dygtige mennesker bag aktiveringerne, og giver brands øget synlighed og anderkendelse. Derfor lancerer vi nu SPOT:ON Activation Award 2018.

Der er mange gode brand aktiveringer, så vi håber, at alle har lyst til at deltage og indsende deres bedste kampagner, projekter og eksekveringer.  Ryk ind på www.spotonactivationaward.dk og læs mere.

 

10. november 2017 – Ny nordisk sponsorkonference i København

Ny Nordisk Sponsorkonference lanceres nu i København. Vi har brugt de sidste par måneder på at planlægge det, og nu er det officielt!

SPOT:ON Activation 2018 er navnet på konferencen, som finder sted 7. februar 2018 på Tivoli Hotel & Congress Center i København.

Konferencens tema er ”brand activation af stærke kommercielle partnerskaber”, og det er lykkedes os at få samlet et fantastisk line-up af top speakers og brands fra både ind- og udland. Det er bl.a. Manchester United, og den måde de laver local & global partnership activation, Volvo, der præsenterer Zlatan-kampagnen og RFRSH Entertainment, som kommer med det nyeste inden for eSport brand-aktivering.

Staircase Consulting og Gersdorff Research er initiativtagerne bag og arrangører af konferencen, og vores fælles mål er at skabe en international og årligt tilbagevendende sponsorkonference med masser af inspiration, insights og cases fra ”øverste hylde”.

Du kan læse mere om SPOT:ON Activation 2018 ved at klikke på nedenstående billede, hvor du også kan sikre dig din billet til early bird-pris, hvis du køber inden 29. november 2017.

23. oktober 2017 – Det er ikke for sjov

Danske Hospitalsklovne arbejder på hospitaler og institutioner over hele Danmark, hvor der er børn indlagt. Hospitalsklovnens arbejde består i at tilbyde barnet sit nærvær og en at snakke med. I samværet med hospitalsklovnen kan barnet lægge afstand til sin egen uretfærdige situation og være barn som andre børn – i glæde, leg og latter. Dét giver barnet selvværd og styrke til at håndtere sin egen situation langt bedre. Hvert år indlægges 60.000 børn, og Danske Hospitalsklovne når i dag med 50 hospitalsklovne ud til cirka halvdelen af alle indlagte børn.

Danske Hospitalsklovne har netop indgået et samarbejde med Gersdorff Research om at anvende SponsorOptimizer i deres arbejde med partnerskaber med det danske erhvervsliv.

Danske Hospitalsklovne

”Med SponsorOptimizer får vi et godt værktøj til en kvalificeret dialog med mulige CSR-partnere og sponsorer. Vi er stærkt optaget af at være professionelle, ikke kun i mødet med de indlagte børn, men også når vi indgår kommercielle partnerskaber. Derfor anvender vi SponsorOptimizer som ét af vores værktøjer ”, siger Kenneth Ørhberg, direktør i Danske Hospitalsklovne.

Claus Gersdorff, direktør for Gersdorff Research, glæder sig over samarbejdet med Danske Hospitalsklovne. ”Jeg er stolt over, at vi med sponsorOptimizer kan være med til at hjælpe de danske hospitalsklovne til at nå ud til endnu flere børn på de danske sygehuse gennem nye, relevante partnerskaber med danske virksomheder”.

2. oktober 2017 – SponsorOptimizer går internationalt

SponsorOptimizer skal hæve finske sponsorater og partnerskaber til et nyt niveau med udgangspunkt i dokumentation af fælles brandværdier. Den 28. september blev SponsorOptimizer lanceret officielt på et seminar på Scandic Hotel i Helsinki, hvor godt 60 finske sponsorer og rettighedshavere var blandt publikum.

Event launch Finland 28092017

For tre år siden lancerede Gersdorff Research sponsorværktøjet SponsorOptimizer, der er et dialogskabende analyseværktøj til at identificere og udvælge relevante samarbejdspartnere baseret på værdimatch. Et fælles brand værdigrundlag de to partnere imellem sikrer nemlig et godt udgangspunkt for en vellykket sponsorinvestering og -samarbejde.

SponsorOptimizer er i løbet af de sidste tre år blevet et veletableret værktøj på det danske sponsormarked og er nu klar til at indtage det finske sponsormarked.

”Vi har indgået et strategisk samarbejde med to partnere i Finland, der står for salg og markedsføring af SponsorOptimizer på det finske sponsormarked. De to samarbejdspartnere er Bilendi (tidligere M3 Research) og Republic of Communication, og vi er sikre på, at det er de helt rigtige samarbejdspartnere til at introducere SponsorOptimizer til de finske sponsorer og rettighedshavere”, siger Claus Gersdorff, der er direktør og ejer af Gersdorff Research.

”Vi har siden årsskiftet været i fuld gang med den store årlige undersøgelse med alt i alt 5.000 interviews med finske forbrugere, som SponsorOptimizer er baseret på. Her har vi blandt andet kortlagt, hvilke brandværdier de finske forbrugere forbinder med mere end 250 sponsoraktive virksomheder og 150 af de største finske rettigheder inden for sport, kultur og det sociale område, udtaler Claus Gersdorff og fortsætter: ”Sideløbende har vores partnere i Finland også holdt en række introduktionsmøder med udvalgte sponsoraktive virksomheder og rettigheder, og det har allerede resulteret i en række kunder”.

Blandt de første kunder i Finland er:

   • Det finske floorball landshold
   • Helsinki ZOO
   • Santander Consumer Finance
   • KuPS (fodboldklub fra de bedste række)
   • Heureka (svarende til det danske Experimentarium)
   • TURO (webshop med herretøj)
   • Lähitapiola (pensions- og forsikringsselskab)

”SponsorOptimizer er en unik softwareløsning med en meget omfattende database i Finland med værdiprofiler på over 400 sponsoraktive virksomheder og finske rettigheder. Vi ser derfor også et stort potentiale for SponsorOptimizer på det finske marked, og med de første kunder i hus tyder det også på, at de finske sponsoraktører er klar til at indgå partnerskaber baseret på værdimatch”, udtaler Steen Agerskov, director hos Bilendi.

13. september 2017 – Specialrapport om eSport i Danmark 2017

Gersdorff Research udgiver i dag en specialrapport, der giver værdifulde insights om eSporten i Danmark anno 2017. Rapporten henvender sig til dig, der arbejder med sponsering og partnerskaber og giver indsigt i følgende overordnede emner:

   • eSporten generelt
   • De fem store eSportsspil
   • Gamer-segmentet

I specialrapporten kortlægger vi eSport som sportsgren på lige fod med håndbold, fodbold, tennis etc. i forhold til, hvor mange danskere der interesserer sig for eSport, og hvilke brandværdier de forbinder med eSporten. Vi afdækker, hvor mange, hvem og hvor ofte danskerne spiller de fem store eSportsspil samt beskriver gamer-profilen og brandværdi-profilen på hvert af de fem store eSportsspil (FIFA, Counter-Strike, League of Legends, Dota 2 og CALL of DUTY). Endeligt dokumenterer vi, hvor mange gamere der er i Danmark og beskriver profilen af gamer-segmentet.

Med disse værdifulde insights om eSporten bliver du bedre rustet til at indgå et sponsorat eller partnerskab indenfor eSport i forhold til at vurdere potentiale og udvikling af aktiveringsplanen for samarbejdet.

Specialrapporten om eSport i Danmark 2017 koster kun 7.500 kr. excl. moms. En treårsaftale reducerer den årlige pris til kun 5.000 kr. excl. moms.

For nærmere information kontakt venligst direktør Claus Gersdorff på telefon 20 22 20 26 eller e-mail claus@gersdorff-research.dk.

shutterstock_esport

8. september 2017 – SponsorOptimizer dykker dybt og hjælper Den Blå Planet

Den Blå Planet er Nordeuropas største akvarium med tusindvis af dyr og syv mio. liter vand. Akvariet tilbyder unikke oplevelser, hvor underholdning, fascination og viden kombineres i spektakulære rammer.

Den Blå Planet har netop indgået et samarbejde over tre år med Gersdorff Research om at anvende SponsorOptimizer i forbindelse med at identificere og udvikle de rette partnerskaber med erhvervslivet.

Den Blaa Planet 2013

”Med SponsorOptimizer får vi indsigt i, hvor godt danskerne kender Den Blå Planet, og hvor interessant de synes, Den Blå Planet er. Vi ønsker at bruge SponsorOptimizer til at afdække, hvilke brandværdier forskellige målgrupper forbinder med Den Blå Planet og på den måde dokumentere dette potentiale for værdioverførelse over for vores sponsorer. Med dette værktøj kan vi nu tage en mere kvalificeret og nuanceret dialog med eksisterende og potentielle sponsorer”, siger Sales & Booking Manager Christina Brodersen Chudner fra Den Blå Planet.

Claus Gersdorff, direktør for Gersdorff Research, ser frem til samarbejdet med Den Blå Planet og udtrykker, at det er en rigtig beslutning Den Blå Planet har truffet om at benytte en værdibaseret tilgang i deres sponsorarbejde: Vi oplever, at flere og flere marketingfolk, der indgår partnerskaber, ønsker, at deres virksomhed eller brand sættes i forbindelse med bestemte brandværdier, og netop dét at kunne dokumentere et brand-fit mellem to samarbejdspartnere er styrken ved SponsorOptimizer”.

19. maj 2017 – Kandidatafhandling om SponsorOptimizer

Gersdorff Research har igennem de sidste fem måneder haft et samarbejde med Niklas Jewry, der til dagligt studerer Branding & Communications Management på Copenhagen Business School. Niklas har netop fået lagt sidste hånd på sin afsluttende kandidatafhandling og mangler nu kun at forsvare sit speciale. Det har fra vores side været en spændende proces at hjælpe Niklas, og der har været interessante og konstruktive diskussioner undervejs i forløbet. Vi ønsker selvfølgelig Niklas held og lykke med sit forsvar af kandidatafhandlingen i midten af juni!

Skærmbillede 2017-05-19 15.19.45

24. marts 2017 – Samarbejde med CBS-studerende om kandidatafhandling

Gersdorff Research har indgået et samarbejde med Niklas Jewry, der til dagligt studerer Branding & Communications Management på Copenhagen Business School, hvor han er i gang med at skrive sin afsluttende kandidatafhandling. Vi er glade for at kunne hjælpe Niklas med hans kandidatafhandling, der overordnet set handler om værdibaseret udvælgelse af samarbejdspartnere inden for sponsering. Nedenfor fortæller Niklas mere uddybende om emnet for sin kandidatafhandling.

Skærmbillede 2017-03-24 13.27.57

“Jeg har indgået et samarbejde med Gersdorff Research, da jeg ønsker at skrive om, hvordan organisationer kan blive bedre til at dokumentere, hvilke værdier deres brand bringer i spil i forhold til eksisterende såvel som potentielle nye sponsorer, for herved at opnå et bedre værdimatch.

Mere konkret vil jeg undersøge, hvordan rettighedshavere kan blive bedre til at arbejde strategisk og struktureret i deres opsøgende arbejde ved at implementere nye redskaber, der kan gøre det lettere at “åbne dørene” ind til virksomhederne. Det er vigtigt at undersøge problemstillingen, da sponsorindtægter (sammen med TV indtægter) til stadighed udgør en større andel af den samlede omsætning for klubberne. Klubbernes øgede afhængighed af sponsorindtægterne samtidig med virksomhedernes større sponsorship engagement gør, at virksomhederne stiller langt større krav til, at klubberne arbejder mere professionelt og er bedre til at dokumentere, hvad de som brand og sportsplatform bringer i spil ved et partnerskab.

Studier viser, at et stærkt defineret brand kan have en væsentlig effekt på forbrugernes købsadfærd samt hjælpe til at positionere brandet i markedet. Fra sponsorernes indfaldsvinkel ønsker jeg derfor at kortlægge, hvordan de udvælger det helt perfekte sponsorat i forhold til de brandværdier, de ønsker at stå for, så deres brandimage og salg udvikler sig i den ønskede retning”.

10. januar 2017 – SponsorOptimizer med ombord i Aston Martin Racing Team

Den danske racerkører Nicki Thiim, søn af den legendariske DTM-kører, Kurt Thiim, sidder i Aston Martin Racing bil nummer 95, som bl.a. kører Le Mans. Nicki er en af Danmarks største racerkørere og dermed et brand, som er attraktivt for sponsorer. I jagten på at finde de rette sponsorer er det vigtigt at kende brandværdien, og dertil har Nickis team fundet en ny samarbejdspartner.

2016 World Endurance Championship Round one, Silverstone 14th – 17th April 2016 Silverstone, England Photo: Nick Dungan / Drew Gibson Photography

“SponsorOptimizer er for mig at se et helt unikt værktøj, som skaber en hidtil uset høj værdi for os som udbyder. Værktøjet gør os nemlig klogere på, hvordan Nicki Thiim bliver opfattet som brand, hvor kendt han er, og hvilke brandværdier han bliver tillagt. Vi bliver dermed også bedre i stand til at vurdere, hvilke virksomheder der kunne være relevante for os. Det giver det bedste sponsormatch og den største værdi for sponsoren og for os”, siger Rasmus Munch, der er sponsormanager for Nicki Thiim og fortsætter: “Jeg ser et meget stort potentiale i at bruge SponsorOptimizer for at blive klogere på, hvilke relevante sponsorer der kunne være et godt match med Nicki”.

23. december 2016 – Glædelig jul og godt nytår

Nu er 2016 næsten ved at være slut. Det har været et spændende år for Gersdorff Research med mange nye kunder og interessante projekter.

Vi ser frem til et lige så udfordrende og lærerigt 2017 og glæder os til at levere de relevante og skarpe insights, som vores inspirerende kunder efterspørger.

skaermbillede-2016-12-23-14-33-34

22. december 2016 – SponsorOptimizer 2017 sætter fokus på eSporten i Danmark

Markedet for professionel gaming, den såkaldte eSport, vokser eksplosivt. På verdensplan har eSport vokset sig til en milliardindustri med 1 milliard dollars i direkte sponsorpenge. Dog er eSporten endnu ikke så udbredt i Danmark, men investorer er klar til at hjælpe med at bringe den danske eSport et pænt skridt fremad og op på et nyt niveau for både spillere og fans.

Seier Capital, som ejes af Lars Seier Christensen, har i løbet af efteråret 2016 investeret et større millionbeløb i Tricked Esport. Parken Sport & Entertainment er ifølge FINANS.dk tilsyneladende klar med et årligt tocifret millionbeløb til tre danske eSportshold, mens bl.a. serieiværksætteren Tommy Ahlers er med i en større eSportssatsning gennem kapitalfonden Sunstone, der investerer 200 mio kr. over de næste to år i RFRSH Entertainment, der er selskabet bag bl.a. danske Astralis, som er verdens bedste Counter-Strike hold.

Det store beløb, som RFRSH modtager, skal blandt andet bruges til at professionalisere forholdene for de fire eSportshold, som RFRSH står bag. I den sammenhæng har RFRSH netop også ansat det danske håndboldikon Kasper Hvidt som sportsdirektør. Kasper Hvidt skal være med til at skabe mere stuktur gennem sine erfaringer fra den traditionelle sportsverden.

shutterstock_esport

I takt med den voldsomme vækst, som eSporten oplever i disse år, og de heraf følgende øgede kommercielle muligheder hos såvel sponsorer som eSportsrettighederne, så har vi valgt at sætte fokus på eSporten i SponsorOptimizer 2017.

Overordnet set undersøger vi, hvor mange gamere der er i Danmark og beskriver profilen af gamer-segmentet. Derudover afdækker vi, hvor mange og hvor ofte danskerne spiller de fem store eSportsspil samt gamer-profilen på hvert af eSportsspillene.

eSport måles som sportsgren på lige fod med fodbold, håndbold, tennis etc. i forhold til, hvor mange danskere der interesserer sig for eSport, og hvilke brandværdier de forbinder med eSporten.

Derudover måler vi danskernes kendskabsgrad, interessegrad og brand værdiopfattelse af følgende store eSportsrettigheder og eSportsspil:

   • Astralis                                          (dansk eSportsorganisation)
   • Tricked Esport                              (dansk eSportsorganisation)
   • Wicked Gaming                           (dansk eSportsorganisation)
   • Søren “Bjergsen” Bjerg              (dansk eSportsspiller)
   • Counter-Strike                             (dansk eSportsspil)
   • League of Legends                      (dansk eSportsspil)
   • Dota 2                                           (dansk eSportsspil)
   • CALL of DUTY                               (dansk eSportsspil)
   • FIFA                                                (dansk eSportsspil)

Endelig kortlægger vi også fan-strukturen for Astralis, Tricked Esport, Wicked Gaming og Søren “Bjergsen” Bjerg.

Med disse værdifulde insights om eSport generelt og de store danske eSportsaktører specifikt i SponsorOptimizer 2017 har vi nu mulighed for at perspektivere resultaterne på eSports-området med den traditionelle sportsverden.

Vi håber på, at vi med dette nye initiativ i SponsorOptimizer er med til at løfte niveauet for dokumentation ifm. sponsorering inden for eSporten, ligesom vi er med til at gøre det i den traditionelle sportsverden.

14. december 2016 – SponsorOptimizer 2017

Vi er i fuld gang med forberedelserne af SponsorOptimizer 2017. I øjeblikket har vi travlt med at interviewe 4.000 danske forbrugere, som danner grundlaget for næste års SponsorOptimizer. Det er vores faste og gode samarbejdspartner M3 Research, der for trejde år i træk står for selve interviewarbejdet. SponsorOptimizer 2017 er klar til præsentation fra den 1. februar 2017, og vi glæder os til at præsentere de nye resultater for vores mange loyale kunder såvel for vores nye kunder.

sponsoroptimizer_2017_1913px_bred

Vi stiller naturligvis i år igen de samme faste spørgsmål til forbrugerne, så vi kan følge udviklingen i de mange virksomheders, brands og sponsorudbyderes performance på nedenstående målepunkter:

   • Kvalificeret kendskab
   • Interessegrad
   • Kunderelation
   • Kundeloyalitet
   • Fanskare struktur
   • Værdiprofil

SponsorOptimizer 2017 måler ovenstående på mere end 250 sponsoraktive virksomheder og brands samt mere end 150 af de største danske sponsorudbydere.

16. september 2016 – Viborg HK ønsker dokumentation af klubbens brand værdier

Viborg HK har netop indgået et samarbejde med Gersdorff Research om SponsorOptimizer. Et samarbejde, der strækker sig over de næste tre år.

“Vi ser meget frem til et spændende og konstruktivt samarbejde med Viborg HK, hvor vi bla. skal hjælpe dem med at måle, hvor godt Viborg HK som brand performer set i forhold til de øvrige klubber i Primo Tours Ligaen”, siger direktør i Gersdorff Research og fortsætter: “Derudover skal vi også via SponsorOptimizer hjælpe Viborg HK med at identificere relevante og potentielle samarbejdspartnere, hvor der er et bedre match på brand værdier”.

 viborg-hk-holdfoto-2016

“Flere og flere marketingfolk har i dag behov for dokumentation i forhold til, hvilke brand værdier deres virksomhed eller brand “læner sig op ad”, hvis de indgår et partnerskab, fordi det for dem giver bedst mening at indgå et samarbejde, hvis der er et fælles værdigrundlag at bygge partnerskabet på”, udtaler Claus Gersdorff.

“Med vores nye ValueMatch© applikation kan Viborg HK selv med udgangspunkt i Viborg HKs egne brand værdier med nogle ganske få klik med “musen” identificere mere relevante og potentielle sponsorer. Med udgangspunkt i de fælles værdier kan Viborg HK bedre udvikle aktiveringsplaner med sponsoren, hvilket skaber merværdi dels for Viborg HK selv i form af længerevarende partnerskaber og dels for sponsoren i form af mersalg” fortæller Claus Gersdorff.

”Vi har arbejdet hårdt på at skabe og vedholde et velkendt brand i Viborg HK og har med SponsorOptimizer fået vished om, at vi er på rette vej. Målet er nu at udnytte den viden, som SponsorOptimizer har bragt med sig, til at skabe et endnu stærkere brand, og samtidig skabe samarbejdsaftaler, der bærer frugt for alle parter”, udtaler Direktør i Viborg HK, Henrik Dahl, som glæder sig over adgangen til SponsorOptimizer de næste tre år.

Du kan læse mere her.

11. juli 2016 – Sociale sponsorater slår sportssponsorater

Gersdorff Research har for andet år i træk udarbejdet en Sponsorship Performance Ranking, hvor hver af de 150 største danske sponsorater er blevet tildelt en “performance score”, der er baseret på “kvalificeret kendskab” og “interessegrad” for et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

Den nye opgørelse over de danske sponsorater viser, at Kræftens Bekæmpelse har den største gennemslagskraft iblandt den danske befolkning. Dermed henvises Tivoli København som sidste års vinder til 2.-pladsen på dette års Sponsorship Performance Ranking. ZOO København og Legoland bibeholder deres 3.- hhv. 4.-plads på listen.

Samtidig bekræfter den nye Sponsorship Performance Ranking igen, at kulturelle og såkaldte sociale sponsorater har større gennemslagskraft end sportssponsorater. Således finder man ingen sportssponsorater i TOP 10 i 2016, idet det danske herrelandshold i håndbold er faldet fra en 7.-plads i 2015 til en 13.-plads i 2016. Modsat vej er det dog gået for det danske kvindelandshold i håndbold, som i år er kommet ind i TOP 20 på en 15.-plads, og altså rykket 6 pladser fremad.

Højdespringeren er Dansk Flygtningehjælp, der er hoppet fra en plads som nr. 41 sidste år og direkte ind i TOP 20 i år som nummer 15. Derudover springer Muskelsvindfonden, Danske Hospitalsklovne og Djurs Sommerland også godt fremad på listen, mens Det Kongelige Teater, Alka Superligaen, Fodbold herrelandsholdet, Caroline Wozniacki og Børns Vilkår alle falder ud af TOP 20 i 2016.

Ny på Sponsorship Performance Rankingen er Rasmus Seebach, der lige har sneget sig ind i TOP 20 på en plads som nummer 18.

Skærmbillede 2016-07-11 15.57.10

*) Ikke målt

Fakta om Sponsorship Performance Ranking:

Performance Score = Kvalificeret kendskab x Interessegrad.

Kvalificeret kendskab er den andel, der har angivet at have kendskab til den enkelte rettighed og har svaret “kender godt”, “kender nogenlunde” og “kender lidt”.

Interessegraden udgør andelen, der har vurderer rettigheden som “enten interessant” og “meget interessant”-Baseret på 4.100 interviews, hvor et repræsentativt udsnit af den danske befolkningen har angivet, om de kender den enkelte rettighedshaver og derudover finder den interessant.


7. juli 2016 – Moesgaard Museum indgår 3-årig aftale om SponsorOptimizer

Moesgaard Museum har indgået et samarbejde med Gersdorff Research om at anvende SponsorOptimizer i forbindelse med museets arbejde med sponsorer og erhvervsliv. Museet åbnede ny udstillingsbygning i 2014 og lancerede samtidig et helt nyt udstillingskoncept.

“Vi er derfor stadig en relativt ny spiller på markedet og er optagede af hele tiden at optimere vores brand og sælge museet ind til målgrupperne. Det gælder både markedsføringsmæssigt over for publikum og i forhold til vores samarbejde med erhvervslivet. SponsorOptimizer 2016 har øget vores indsigt i vores eget brand og givet os bedre værktøjer på hånden. Jo mere viden vi har om os selv, jo skarpere kan vi skære vores markedsføring og vores muligheder for at skabe de rigtige match med erhvervslivet. Vi glæder os til at følge op på resultaterne i de kommende år i samarbejde med Gersdorff Research og forhåbentligt se, at vores strategier bærer frugt”, siger sponsor og businessmanager, Bettina Kiilsgaard Henrichsen fra Moesgaard Museum.
MOMU
“Vi er også meget glade for samarbejdet med Moesgaard Museum og for at de har valgt at benytte SponsorOptimizer til at følge udviklingen i deres Sponsorship Performance Score samt i deres arbejde med at identificere relevante samarbejdspartnere baseret på et værdimatch med museets kerneværdier”, siger direktør Claus Gersdorff, Gersdorff Research, og fortsætter: “Moesgaard Museum har en professionel tilgang i deres arbejde med partnerskaber, og vi ser frem til et inspirerende og konstruktivt samarbejde”.

SponsorOtimizer er et strategisk analyseværktøj målrettet det danske sponsormarked. Det er baseret på en årlig omfattende undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning og kortlægger, hvilke værdier danskerne forbinder med en lang række mærker og danske sponsorater. Derudover afdækker SponsorOptimizer også, hvor godt danskerne kender de mange mærker og sponsorater samt, hvor interessante de oplever dem.

24. juni 2016 – Bag for en Sag indgår samarbejde om SponsorOptimizer

Den årlige event ”Bag for en Sag”, hvor børn bager og bagværket sælges i en god sags tjeneste, har indgået en 3-årig aftale med Gersdorff Research om adgang til SponsorOptimizer frem til og med 2018. Vi glæder os til samarbejdet, der skal styrke Bag for en Sag som brand samt resulterer i endnu mere relevante og værdiskabende partnerskaber.

Bag for en Sag

25. maj 2016 – SponsorOptimizer version 2.0

Vi har videreudviklet SponsorOptimizer og lancerer nu en helt ny og innovativ løsning, der gør SponsorOptimizer til et endnu mere effektivt værktøj til værdibaseret udvælgelse af samarbejdspartnere.

Vi kan derfor nu tilbyde det danske sponsormarked et avanceret, men meget brugervenligt værktøj, der på sekundet rangordner og værdimatcher de mere end 250 brands og virksomheder med de 150 største danske sponsorater, som vi har liggende i vores database.

Samtidig giver den nye løsning aktørerne på sponsormarkedet mulighed for selv at lave simuleringer i forhold til, hvilke værdier og med hvilken vægt den enkelte værdi skal have, når selve rangordningen skal beregnes.

Skærmbillede 2016-06-14 14.29.27

Med andre ord tilbyder vi nu et endnu stærkere analyseværktøj, der i form og indhold er helt unik og på forkant med udviklingen inden for sponsorship research.

SponsorOptimizer er et strategisk og unikt værktøj til det danske sponsormarked, som hjælper aktørerne på begge sider af ”sponsorbordet” ved at matche sponsor og sponsorat baseret på deres værdiprofiler.

Sponsorerne

Virksomhederne kan ved hjælp af SponsorOptimizer få identificeret de større danske sponsorater, der netop står for de værdier, som virksomhederne eller mærkerne ønsker at blive sat i forbindelse med, uanset om det er inden for sport, kultur eller sociale sponsorater. SponsorOptimizer giver adgang til værdiprofiler for de 150 største danske sponsorater.

Sponsorudbyderne

SponsorOptimizer kan hjælpe sponsorudbyderne med at få identificeret de virksomheder eller mærker, der har det bedste værdimatch med et givent sponsorat – og derfor de mest potentielle sponsorer set ud fra et værdimæssigt perspektiv. I SponsorOptimizer er der kortlagt værdiprofiler for 250 landsdækkende virksomheder og mærker.

Værdimatch spiller en central rolle for flere og flere marketingfolk ved indgåelse af sponsorater og partnerskaber. En indsigt, der stikker dybere, og som kan bruges til at finde det rigtige sponsorat eller partnerskab, udvikle mere relevante aktiveringsplaner, og dermed generere mere salg samt skabe merværdi for sponsor eller partneren.

Brøndby IF3“I Brøndby IF kan vi med adgang til SponsorOptimizer dokumentere, hvilke værdier vores klub bringer i spil i forhold til vores eksisterende og potentielle sponsorer og partnere. SponsorOptimizer er derved med til at kvalificere og nuancere dialogen om et muligt partnerskab med især potentielle samarbejdspartnere”.

Henrik Reichel Bartholdy, Kommerciel Direktør, Brøndby IF

SponsorOptimizer - Et strategisk og værdibaseret værktøj til det danske sponsormarked